Zespół

Radca prawny Marcin Horoszewski


m.horoszewski@kancelaria-explico.pl
Tel. 506-042-162

 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej sporządzanie opinii prawnych, analizę i weryfikację umów handlowych, obsługę korporacyjną przedsiębiorcy, a także reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi. Doradza w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procesów związanych z przekształcaniem spółek. Prowadził i nadzorował procesy rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie rzeczowym i spadkowym, a także w prawie sportowym. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności przed Piłkarskim Sądem Polubownym. W latach 2012-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Izby do spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

 

 

Radca prawny Mateusz Sitko


m.sitko@kancelaria-explico.pl
Tel. 606-859-778 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w przedmiocie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, , a także dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi za wady (zarówno od strony konsumentów, jak i przedsiębiorców) oraz w prawie spadkowym i podziałach majątku.  W Kancelarii zajmuje się również prawem gospodarczym i handlowym (w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zajmuje się obsługą przedsiębiorców z branży budowlanej, transportowej oraz ubezpieczeniowej. Pomaga firmom i innym instytucjom rozwiązać problemy związane z zadłużeniem oraz w procesie windykacji.

 

 

Justyna Lewkowicz

 

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


W kancelarii realizuje zadania z zakresu bieżącej obsługi prawnej klientów indywidualnych i korporacyjnych. Głównym obszarem jej zainteresowań jest prawo cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców w wielu obszarach ich działalności – w tym w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Koordynuje i przeprowadza audyty w zakresie zgodności działania przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych z przepisami RODO. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe dotyczące ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności doradztwo i uczestnictwo we wdrażaniu rozwiązań systemowych, jak również w przygotowywaniu dokumentacji, w tym procedur, polityk oraz dokumentacji bezpieczeństwa. Jest wykwalifikowanym i certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Sara Al – Shokliya

 

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Pracę magisterska broniła w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała już na etapie studiów odbywając praktyki Sądzie Rejonowym w Białymstoku oraz w Prokuraturze Rejonowej w Białymstoku. Ponadto, odbywała staż w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami prawa ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych: przeprowadza audyty ochrony danych osobowych, w tym zgodności z RODO, opracowuje i pomaga we wdrożeniu u Klienta wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Jest wykwalifikowanym i certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
W kręgu jej zainteresowań znajdują się również sprawy związane z prawem autorskim, jak również z prawem mediów.