Zespół

 

Radca prawny Marcin Horoszewski


m.horoszewski@kancelaria-explico.pl
Tel. 506-042-162

 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej sporządzanie opinii prawnych, analizę i weryfikację umów handlowych, obsługę korporacyjną przedsiębiorcy, a także reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi. Doradza w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procesów związanych z przekształcaniem spółek. Prowadził i nadzorował procesy rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie rzeczowym i spadkowym, a także w prawie sportowym. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności przed Piłkarskim Sądem Polubownym. W latach 2012-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Izby do spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej.

 

 

Radca prawny Mateusz Sitko


m.sitko@kancelaria-explico.pl
Tel. 606-859-778 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w przedmiocie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, , a także dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi za wady (zarówno od strony konsumentów, jak i przedsiębiorców) oraz w prawie spadkowym i podziałach majątku.  W Kancelarii zajmuje się również prawem gospodarczym i handlowym (w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym). Zajmuje się obsługą przedsiębiorców z branży budowlanej, transportowej oraz ubezpieczeniowej. Pomaga firmom i innym instytucjom rozwiązać problemy związane z zadłużeniem oraz w procesie windykacji.