Podziały majątkowe

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO świadczy pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących podziału majątku pomiędzy małżonkami. W zakresie przedmiotowym mieszczą się takie zagadnienia, jak:

 

  • podział majątku po rozwodzie;

  •  majątkowe umowy małżeńskie (tzw. intercyza);

  •  zniesienie, ograniczenie bądź rozszerzenie wspólności majątkowej;

  •   wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka.

W sprawach o podział majątku świadczymy:

 

  • konsultacje prawne dotyczące kwestii podziału majątku;

  •  zastępstwo procesowe w sprawach o podział majątku;

  •  pomoc w sporządzaniu umów cywilnych pomiędzy małżonkami (bądź ex-małżonkami), dotyczących podziału majątku na drodze ugodowej.

Sprawy dotyczące podziału majątku są sprawami specyficznymi, wzbudzającymi często silne emocje, którym ulegają zaangażowane strony. W takich sytuacjach jest rzeczą nader rozsądną zwrócenie się do kancelarii prawnej, w której można liczyć na kompetentną pomoc biegłego specjalisty. Przemawia za tym wiele argumentów, począwszy od znajomości litery prawa przez radcę prawnego, a skończywszy na rzeczowej i pozbawionej emocji postawie prawnika. Są to kwestie wpływające w istotny sposób na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.


Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO – Podziały majątkowe: doświadczenie i kompetencje prawnika zwiększają szanse na korzystny finał sprawy!