RODO

 

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym Klientom zapewniamy:

 

  • analizę aktualnego stanu systemu przetwarzania danych osobowych w firmach/organizacjach pod kątem zgodności z dyrektywami RODO;

  • opracowanie pakietu rozwiązań, pozwalających na sprawną regulację systemu przetwarzania danych osobowych pod kątem RODO;

  • doradztwo oraz pomoc prawną w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa zgodnej z wymogami RODO.

W ramach długotrwałej obsługi prawnej zapewniamy także stałe monitorowanie ewentualnych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Wymogi RODO spowodowały sytuację, na które wiele firm, instytucji oraz organizacji nie było dostatecznie przygotowanych. W wyniku tego dochodzi do zdarzeń, w których podejmowane działania na rzecz regulacji polityki bezpieczeństwa w danej firmie lub organizacji są:

  • niedostateczne wobec obowiązujących wymogów RODO;

  • rozmijające się z wymogami RODO;

  • zbyt daleko posunięte (dotyczy małych firm oraz jednostek organizacyjnych, stosujących elementy regulacji właściwe dla większych podmiotów).

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO zawsze skrupulatnie analizuje sytuację danego podmiotu pod kątem dostosowania zakresu niezbędnych wdrożeń. Nigdy nie stosujemy szablonowych rozwiązań, dzięki temu nasi Klienci unikają problemów związanych zarówno z niedostatecznym, jak i z nadmiernym zaostrzeniem wymogów związanych z ochroną danych osobowych.

 

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO – RODO przestaje być problemem, gdy nad polityką bezpieczeństwa czuwa doświadczony prawnik!