Windykacja

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO udziela swym Klientom szeroko rozumianej pomocy prawnej w zakresie windykacji należności. Problematyka windykacji jest złożonym zbiorem zagadnień. Poniżej przedstawiamy najpowszechniejsze przykłady postępowań w tej dziedzinie.

 

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO udziela swym Klientom szeroko rozumianej pomocy prawnej w zakresie windykacji należności. Problematyka windykacji jest złożonym zbiorem zagadnień. Poniżej przedstawiamy najpowszechniejsze przykłady postępowań w tej dziedzinie.


Pomoc prawna dotycząca windykacji polubownej (przedsądowej), polegająca na nawiązaniu dialogu z dłużnikiem i przekonania go do korzyści płynących z dobrowolnej zapłaty długu, przed wszczęciem postępowania procesowego. A w tym:

 

 • sporządzenie prawidłowego pod kątem litery prawa przedsądowego wezwania do zapłaty;

 • negocjacje z dłużnikiem na drodze korespondencyjnej, telefonicznej i bezpośredniego kontaktu;

 • monitorowanie przebiegu spłaty należności przez dłużnika.

Kompleksowa obsługa prawna windykacji sądowej oraz komorniczej. A w tym:

 

 • przygotowanie pełnej dokumentacji oraz wniesienie pozwu w trybie właściwym dla osiągnięcia tytułu wykonawczego w możliwie krótkim czasie i bez dodatkowych kosztów;

 • monitorowanie przebiegu postępowania w celu uniknięcia opóźnień bądź nieprawidłowości proceduralnych;

 • reprezentowanie Klienta przed sądem w trakcie postępowań;

 • po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, aktywna współpraca z komornikiem, mająca na celu skuteczną realizację ściągnięcia zadłużenia;

 • obsługa prawna windykacji poegzekucyjnej (ugody w sprawie niewyegzekwowanego długu, wnioski o wyjawienie majątku dłużnika etc.).

Pomoc prawna dla dłużników. A w tym:

 

 • postępowanie w przypadkach przedawnionych długów;

 •  postępowanie w przypadkach windykacji skierowanej do niewłaściwej osoby;

 •  postępowanie w przypadku przedwczesnej egzekucji komorniczej;

 •  postępowanie w przypadku odziedziczenia długu.

Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mają swoje prawa.

W sprawach windykacyjnych Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO chroni przede wszystkim praw swojego Klienta.