Spadki

Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO zapewnia szeroką pomoc w zakresie prawa spadkowego, a w szczególności dotyczącą następujących kwestii:

 

  • rozstrzyganie sporów pomiędzy spadkobiercami;

  •  dziedziczenie testamentowe (w tym również: podważenie prawomocności testamentu);

  •  dziedziczenie ustawowe (w tym również: ustalanie kolejności dziedziczenia);

  •  prawo zachowku (ustawowa kwota udziału spadkowego dla najbliższej rodziny nieobjętej zapisem testamentowym);

  •  wydziedziczenie (pozbawienie prawa do zachowku);

  •  dziedziczenie długów;

  • zrzeczenie się/odrzucenie spadku.

Lista problemów wynikających z tytułu prawa spadkowego jest dłuższa i stanowi autonomiczny dział prawa cywilnego. Jednym z najczęstszych powodów powstawania waśni pomiędzy spadkobiercami jest niewłaściwa interpretacja przepisów, co w konsekwencji wywołuje bezpodstawne roszczenia. Istnieją także sytuacje skomplikowane i trudne do jednoznacznej interpretacji bez wnikliwego zapoznania się ze szczegółami oraz okolicznościami.


Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO zawsze kieruje się szeroko pojętym interesem swych Klientów, dlatego każdą sprawę z zakresu prawa spadkowego wnikliwie analizujemy pod kątem takich aspektów, jak:

 

  • zasadność roszczenia spadkowego;

  • możliwość polubownego uregulowania sporu pomiędzy spadkobiercami;

  •  opłacalność dochodzenia roszczeń spadkowych.

W sytuacjach wymagających postępowania procesowego reprezentujemy naszych Klientów w trakcie przebiegu spraw, wykorzystując całą wiedzę, doświadczenie oraz możliwości prawne do osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu.
Zajmujemy się także doradztwem w zakresie rozporządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci.


Kancelaria Radców Prawnych EXPLICO – pomoc prawna dla spadkobierców oraz spadkodawców.