Specjalizacje

Specjalizujemy się

Kompleksową analizę prawną stanu nieruchomości, obejmującą analizę ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości,

regulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez prowadzenie spraw o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawem

Pomoc prawna dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń społecznych (zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie).

Analiza prawna i doradztwo w sprawach związanych z ustalaniem obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym

Rozstrzyganie sporów pomiędzy spadkobiercami;

dziedziczenie testamentowe (w tym również: podważenie prawomocności testamentu);

dziedziczenie ustawowe (w tym również: ustalanie kolejności dziedziczenia)

Pomoc prawna w zakresie spraw dotyczących podziału majątku pomiędzy małżonkami:

podział majątku po rozwodzie;

majątkowe umowy małżeńskie (tzw. intercyza);

zniesienie/ograniczenie bądź rozszerzenie wspólności majątkowej

Analiza aktualnego stanu systemu przetwarzania danych osobowych w firmach pod kątem zgodności z dyrektywami RODO;

opracowanie pakietu rozwiązań, pozwalających na sprawną regulację systemu przetwarzania danych osobowych

doradztwo oraz pomoc prawną w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa

Pomoc prawna w osiągnięciu korzystnych rozstrzygnięć:

wysokość zasądzonych alimentów;

podział majątku wspólnego;

władza rodzicielska i opieka nad małoletnimi dziećmi;

ustalenie kontaktów z dzieckiem

Postępowanie w przypadkach przedawnionych długów;

postępowanie w przypadkach windykacji skierowanej do niewłaściwej osoby;

postępowanie w przypadku przedwczesnej egzekucji komorniczej;

postępowanie w przypadku odziedziczenia długu