Obrót nieruchomościami

W tym zakresie oferujemy naszym Klientom:

  • Kompleksową analizę prawną stanu nieruchomości, obejmującą analizę ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości,

  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez prowadzenie spraw o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawem;

  • Przygotowanie oraz analizę i opiniowanie umów w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie umów najmu lub sprzedaży lokali mieszkaniowych, lokali biurowych i usługowych, nieruchomości gruntowych ;

  • Prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości;

  • Analizę problematyki zwrotu utraconych nieruchomości;

  • Kompleksową obsługę właścicieli nieruchomości poprzez sporządzanie umów z najemcami, dostawcami mediów, a także reprezentację w sporach pomiędzy Klientem a najemcami lub lokatorami;

  • Obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych, obejmującą: Sporządzanie umów z dostawcami usług;

  • Reprezentację Wspólnoty w postępowaniach sądowych i sądowo – administracyjnych, w szczególności w procesach o uchylenie uchwał; Sporządzanie projektów protokołów i uchwał z zebrania Wspólnoty;

  • Kompleksową obsługę zebrań. Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami przez cudzoziemców;

  • Pomoc i doradztwo prawne przy sporządzaniu wniosków o wpis do księgi wieczystej.