Ubezpieczenia społeczne

 

W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

 

  • pomoc prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń społecznych (zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie);

  • analizę prawną i doradztwo w sprawach związanych z ustalaniem obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym;

  • prowadzenie spraw w przedmiocie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy;

  • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem prawa do emerytury lub prawa do wcześniejszej emerytury;

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS w sprawach rentowych, w sprawach podlegania ubezpieczeniom społecznym, w sprawach odmowy prawa do zasiłku;

  • reprezentacja w postępowaniu sądowym