Kancelaria informuje, że w dniu 11 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Senatu, na którym rozpatrywano uchwaloną przez Sejm 15 maja 2015 r. ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Senat przyjął ustawę, nie zgłaszając w stosunku do niej żadnych poprawek. Teraz ustawa będzie czekała na podpis prezydenta. Jeżeli prezydent podpisze ustawę jeszcze w czerwcu i w czerwcu zostanie ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw, zmiany w zakresie ustalania wysokości zasiłku obowiązywać będą od 1 października 2015 r.