W dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG, odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz dyrektywy Rady nr 91/671/EWG odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach.

W myśl znowelizowanych przepisów obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa będzie zależeć tylko i wyłącznie od jego wzrostu, a nie jak dotychczas od wieku (12 lat). I tak dziecko o wzroście co najmniej 150 cm będzie mogło podróżować bez fotelika, niezależnie od wieku. Z kolei przewożenie dziecka bez fotelika na tylnym siedzeniu będzie możliwe tylko pod warunkiem, że ma co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa. Wprowadzony zostanie również zakaz przewożenia dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa. Dodatkowo przewidziano możliwość przewożenia dziecka w wieku co najmniej 3 lat bez fotelika, ale na tylnym siedzeniu i w pasach bezpieczeństwa, wówczas jeżeli dwoje dzieci znajduje się już w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika. Całkowicie zakazane ma być przewożenie dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa.

W nowelizacji określono również krąg osób, które zwolnione są z obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa, zaliczając do nich: kobiety w widocznej ciąży, taksówkarzy, instruktorów lub egzaminatorów szkolących do egzaminu na prawo jazdy, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii Wojskowej, zespoły medyczne oraz osoby posiadające stosowne zaświadczenia lekarskie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.