Jeśli przewróciłeś się na oblodzonym chodniku i doznałeś uszczerbku na zdrowiu – możesz dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. W pierwszej kolejności musisz jednak określić, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie chodników w należytym stanie – tutaj pomocny może być profesjonalny pełnomocnik, który ustali, czy możesz uzyskać świadczenie od właściciela posesji, Urzędu Miasta, wspólnoty mieszkaniowej. Pamiętaj jednak, że w takich przypadkach osoby, które odpowiadają za stan chodników mają polisę OC i wówczas możesz wystąpić ze swoimi roszczeniami bezpośrednio do ubezpieczyciela.  

Zgłaszając samodzielnie swoje roszczenie musisz przygotować dokumenty, które stanowić będą dowód na to, że doznałeś szkody – masz złamaną nogę, rękę etc. I tak możesz przedstawić:

  • zdjęcia, które obrazować będą stan chodnika w czasie upadku,
  • świadków zdarzenia,
  • dokumentację medyczną – kartę informacyjną z SOR-u, z hospitalizacji, zdjęcia RTG, rezonansu, recepty, zalecenia etc,
  • rachunki za leki, sprzęt ortopedyczny, rehabilitację

 Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania – zadzwoń do Kancelarii.