W dniu 22 marca 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w przedmiocie otrzymanego pytania - czy samoistny posiadacz nieruchomości, oddanej w czasie biegu terminu zasiedzenia w użytkowanie wieczyste, niebędący jej użytkownikiem wieczystym, może nabyć własność tej nieruchomości w drodze zasiedzenia?, stwierdzając, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16.