W dniu 30 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie: czy ubezpieczycielowi, który we własnym zakresie pokrył koszty najmu pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody? - podjął następującą uchwałę: "Ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody".

Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 30.11.2016 r., sygn. akt: III CZP 74/16.