W 2017 r. przedsiębiorcy za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz składkę zdrowotną zapłacą aż o 5% więcej niż w roku 2016. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustala się podstawę wymiaru składek w roku 2017 ma wynosić 4.263,00 zł, a więc podstawa do liczenia składki wynosić będzie 60% tej kwoty to 2557,80 zł. I to od tej podstawy liczymy składki minimalne:

– ubezpieczenie emerytalne 499,28 zł
– ubezpieczenie rentowe 204,62 zł
– ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł
– ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł
– Fundusz Pracy 62,67 zł

– ubezpieczenie zdrowotne 297,28 (do odliczenia 255,99) 

Dla nowych przedsiębiorców składki preferencyjne będą odprowadzane od podstawy, która wyniesie 600 zł.