Aplikant III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w przedmiocie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym od ubezpieczycieli, a także dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi za wady (zarówno od strony konsumentów, jak i przedsiębiorców) oraz w prawie spadkowym. Doradza w sprawach z zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną i ochrony danych osobowych. W Kancelarii zajmuje się również prawem gospodarczym i handlowym (w tym rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym), a także sprawami z obszaru prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego.