Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej sporządzanie opinii prawnych, analizę i weryfikację umów handlowych, obsługę korporacyjną przedsiębiorcy, a także reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Doradza w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procesów związanych z przekształcaniem spółek. Prowadził i nadzorował procesy rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzi sprawy związane z prawem medycznym, w szczególności w zakresie dochodzenia świadczeń, wynikających z szeroko rozumianego błędu w sztuce medycznej. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie rzeczowym i spadkowym, a także w prawie sportowym. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed organami Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności przed Piłkarskim Sądem Polubownym. W latach 2012-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Izby do spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej.