W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku;
  • sporządzanie pozwów o zachowek;
  • przeprowadzanie analizy prawnej zasadności roszczenia o zachowek;
  • reprezentowanie Klienta przed sądami we wszelkich sprawach związanych z prawem spadkowym w szczególności w zakresie spraw o ustanowienie kuratora spadku, spraw o unieważnienie testamentu, spraw o wydziedziczenie;
  • prowadzenie postępowań w zakresie odrzucenia spadku;
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa spadkowego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe i ochroną praw spadkobierców.