W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa ochrony środowiska;
  • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji dotyczących pozwoleń na korzystanie ze środowiska w zakresie przewidzianym ustawą o odpadach;
  • opracowywanie i analizę regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach;
  • doradztwo w zakresie procedury udzielania przez jednostki samorządowe zamówień publicznych na gruncie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie;
  • monitorowanie zmian w prawie, dotyczącym prawa gospodarki odpadami.