W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • doradztwo w zakresie zakładania oraz bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń;
  • opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych, związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych (umów spółek, statutów, regulaminów itp.);
  • sporządzanie projektów zmian w funkcjonujących aktach wewnętrznych;
  • współpracę przy organizowaniu zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, a także udział w posiedzeniach i ich kompleksową obsługę;
  • przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów współpracy;
  • prowadzenie procesu likwidacyjnego wraz z przygotowaniem harmonogramów, wniosków i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zakończenia bytu prawnego.