W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • sporządzanie regulaminu sklepu internetowego z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej;
  • przeprowadzanie analizy prawnej istniejącego regulaminu pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem zapisów z rejestru klauzul niedozwolonych;
  • dostosowanie istniejącego regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
  • prowadzenie monitoringu przepisów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem sklepów internetowych oraz zmian wprowadzanych do rejestru klauzul niedozwolonych;
  • udzielanie porad prawnych związanych z funkcjonowaniem sklepów internetowych oraz praw konsumentów i skorelowanych z nimi obowiązków sprzedawcy.