Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria EXPLICO oferuje możliwość uzyskania porady prawnej w ramach usługi online. Dodatkowo w ramach tej usługi Klient może zamówić pozew, wniosek, opinię prawną, a także umowę. Powyższa współpraca opiera się na następującym schemacie:

1. Wypełnij Formularz zamieszczony poniżej, opisując zwięźle stan faktyczny.

2. W ciągu 24 h otrzymasz informację o cenie albo prośbę o doprecyzowanie bądź uzupełnienie przesłanego zamówienia. W odpowiedzi otrzymasz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność.

3. W ciągu 48 h od dnia otrzymania wpłaty Kancelaria prześle na Twój adres zamówioną poradę, opinię prawną lub inne pismo.

4. Terminy, o którym mowa powyżej ulegają wydłużeniu do godz. 16.00 następnego dnia roboczego w przypadku, gdy ich upływ następowałby w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

5. Kancelaria EXPLICO zastrzega możliwość przedłużenia terminu wykonania zlecenia w przypadku konieczności dostarczenia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub udzielenia innych szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.

Szczegółowe zasady współpracy określa Regulamin.

FORMULARZ (wypełnij wszystkie pola)

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon kontaktowy
Opis problemu
Dołącz plik:

Chcę otrzymać fakturę VAT
Dane do faktury
Przepisz kod z obrazka
CAPTCHA Image
Zapoznałem/am się i akceptuje regulamin.