W tym zakresie oferujemy naszym Klientom:

 • kompleksową analizę prawną stanu nieruchomości, obejmującą analizę ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości,

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez prowadzenie spraw o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawem;

 • przygotowanie oraz analizę i opiniowanie umów w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie umów najmu lub sprzedaży lokali mieszkaniowych, lokali biurowych i usługowych, nieruchomości gruntowych ;

 • prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości;

 • analizę problematyki zwrotu utraconych nieruchomości;

 • kompleksową obsługę właścicieli nieruchomości poprzez sporządzanie umów z najemcami, dostawcami mediów, a także reprezentację w sporach pomiędzy Klientem a najemcami lub lokatorami;

 • obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych, obejmującą:

 • sporządzanie umów z dostawcami usług;

 • reprezentację Wspólnoty w postępowaniach sądowych i sądowo – administracyjnych, w szczególności w procesach o uchylenie uchwał;

 • sporządzanie projektów protokołów i uchwał z zebrania Wspólnoty;

 • kompleksową obsługę zebrań.

 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami przez cudzoziemców;

 • pomoc i doradztwo prawne przy sporządzaniu wniosków o wpis do księgi wieczystej.