W tym zakresie oferujemy naszym Klientom:

  • ocenę działań przedsiębiorców pod kątem popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji;

  • reprezentację w postępowaniach sądowych w celu dochodzenia roszczeń przysługujących na wypadek zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji;

  • analizę przyjętych przez Klienta rozwiązań w zakresie zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z rekomendacją co do podjęcia dodatkowych działań;

  • sporządzanie umów o zachowanie poufności i tajemnicy służbowej.