EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych została założona w 2012 roku przez radców prawnych Katarzynę Krasowską i Marcin Horoszewskiego, którzy wcześniej przez wiele lat współpracowali z wiodącą białostocką kancelarią prawną przy świadczeniu obsługi prawnej dla największych przedsiębiorstw działających na tutejszym rynku. Od listopada 2017 r. kancelarię prowadzi radca prawny Marcin Horoszewski.

Siedzibą Kancelarii jest Białystok, jednak zespół radców prawnych zapewnia obsługę prawną Klientom nie tylko na terenie województwa podlaskiego, ale również w całej Polsce.

Kancelarię tworzy radca prawny – Marcin Horoszewski oraz aplikanci radcowscy: Mateusz Sitko oraz Justyna Lewkowicz. W swoim działaniu Kancelaria kieruje się pasją i profesjonalizmem. Kancelaria zapewnia wysoki poziom świadczonych usług i nowoczesny sposób komunikowania się z Klientem. Kancelarię cechuje rzetelność i zaangażowanie w powierzone jej sprawy. Priorytetem Kancelarii jest znalezienie dobrego i skutecznego rozwiązania oraz zapewnienie Klientom profesjonalnego i uczciwego podejścia do problemu

Z usług Kancelarii korzystają zarówno klienci indywidualni, jak też przedsiębiorcy. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia klientom indywidulanym pomoc praktycznie w każdej sferze życie. Podmiotom korporacyjnym i pozostałym przedsiębiorcom – doraźne doradztwo, jak też stałą opieką prawną nad podejmowanymi przez nich działaniami.

 

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w postępowaniach odszkodowawczych. Z naszego doświadczenia wynika, że Klienci, którzy są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych) uzyskują wyższe odszkodowania i zadośćuczynienia niż Ci, reprezentujący swoje interesy samodzielnie lub przez firmy odszkodowawcze

 

Kancelaria zapewnia swoim Klientom pomoc i doradztwo po wystąpieniu szkody. Przeprowadzamy wszechstronną analizę prawną sytuacji, w jakiej znalazł się nasz Klient, by jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy. Wskazujemy jakie są szanse na dochodzenie odszkodowania w toku postępowania przed ubezpieczycielem oraz sądem. Prowadzimy postępowania przed zakładami ubezpieczeń (postępowanie przedsądowe), negocjując wysokość otrzymywanych odszkodowań (większa część prowadzonych przez nas spraw zakończyła się ugodą, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego). Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań powstałych w wyniku kolizji i wypadków drogowych (reprezentujemy kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu, sprawców i poszkodowanych).

 

Kancelaria zajmuje się również prawem medycznym, świadcząc pomoc prawną pokrzywdzonym pacjentom. Prowadzimy postępowania, dotyczące błędów w sztuce lekarskiej, wynikających  z zabiegów leczniczych czy kosmetycznych. W ramach świadczonej pomocy reprezentujemy Klientów – pacjentów w sprawach roszczeń odszkodowawczych związanych z przebytym procesem leczenia oraz w razie wykonywania zabiegów medycznych bez wymaganej zgody pacjenta. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, zwrotu kosztów leczenia, utraconych zarobków, jak też w sytuacji dochodzenia świadczeń wynikających z utraty możliwości wykonywania pracy zawodowej.

 

Kancelaria informuje, że bezpłatne jest wstępne przeanalizowanie sprawy, pod kątem ustalenia, czy w danej sprawie przysługuje Klientowi roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Wynagrodzenie z tytułu świadczonej przez Kancelarię pomocy płatne jest dopiero po zakończeniu sprawy i uzyskaniu przez Klienta odszkodowania lub zadośćuczynienia od ubezpieczyciela czy sprawcy szkody. W każdym przypadku wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji życiowej Klienta – poszkodowanego.