Z uwagi na fakt, że coraz więcej jest spraw związanych z kontrolowaniem przez ZUS przedsiębiorczych mam, konieczne stało się wyjaśnienie kilku kwestii, a mianowicie:

Sam fakt bycia w ciąży nie stanowi przeszkody w rozpoczęciu przez przyszłą mamę działalności gospodarczej. Ciąża, która przebiega prawidłowo nie wyłącza prawa kobiety do podjęcia działalności, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jej prowadzenie nie wymaga podejmowania przez kobietę wysiłku fizycznego. Takie stanowisko potwierdził Sad Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt III AUa 1436/14.

To przedsiębiorca – przyszła mama decyduje o wysokości podstawy, od której będzie opłacała składki. ZUS zaś od tak zadeklarowanej kwoty powinien (w praktyce może być różnie) wypłacić świadczenie. Należy mieć na uwadze, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość nie są powiązane z osiągniętym faktycznie przez przedsiębiorcę przychodem, ale tylko i wyłącznie z istnieniem tytułu ubezpieczenia i zadeklarowaną przez ubezpieczonego, a więc przedsiębiorczą mamę,  kwotą niezależnie od tego, czy osiąga z prowadzonej działalności przychody i w jakiej wysokości. Po stronie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność istnieje zatem uprawnienie do zadeklarowania w granicach zakreślonych ustawą dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wobec czego sposób w jaki realizuje to uprawnienie zależy wyłącznie od jej decyzji. Takie stanowisko zajął SN w uchwale z dnia 21 kwietnia 2010 r. sygn. II UZP 1/2010.

Pamiętać jednak należy, że tak naprawdę spełnienie wymagań formalnych, nie zawsze wystarcza do tego, by świadczenie otrzymać. Przedsiębiorcze Mamy, które zaczynają prowadzić działalność gospodarczą w ciąży są bardzo często kontrolowane przez ZUS. ZUS sprawdza czy działalność została faktycznie rozpoczęta i była prowadzona.

 

Jeżeli jesteś Przedsiębiorczą Mamą i masz pytania dotyczące prowadzenia działalności w ciąży, zachęcamy do skorzystania z porad naszej Kancelarii