W większości spraw o odszkodowanie, ubezpieczyciel z góry wydaje niekorzystną dla Poszkodowanego decyzję – tak dla zasady. Nie zawsze sprawa przez niego jest dokładnie przeanalizowania. Ubezpieczyciel liczy, że poszkodowany nie będzie się odwoływał i w ten sposób zaoszczędzi swój czas i pieniądze. I tutaj powstaje pytanie, czy Poszkodowany powinien się odwoływać? Jak najbardziej tak. Powinien też skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze poszkodowanego nic nie kosztuje. Ponowna analiza sprawy jest wolna od opłat. Dlatego też warto, aby na tym etapie, odwołanie przygotował radca prawny czy adwokat – co może zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Profesjonalny pełnomocnik może znaleźć jakąś niezgodność w działaniu ubezpieczyciela, czy dostrzec naruszenie przez niego warunków ubezpieczenia (polisa, OWU) – to dobry argument na wygranie sprawy. Pełnomocnik powoła się również na orzecznictwo, czyli wyroki wydane w podobnych sprawach, gdzie ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel nie będzie już zainteresowany tym by sprawę załatwić „od ręki”. Wie bowiem, że ryzykuje postępowaniem sądowym, gdzie może być zobowiązany do zapłaty dodatkowych należności – oprócz odszkodowania będzie musiał jeszcze zapłacić koszty postępowania (należność świadków, biegłego czy pełnomocnika drugiej strony). Należy jednak mieć na uwadze, że czasami nawet jeśli mamy rację, możemy nie przekonać ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie zawsze jest w stanie przyznać się do błędu popełnionego na etapie likwidacji szkody, dlatego w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, warto złożyć pozew o zapłatę odszkodowania.