Z dniem 1 listopada 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w zakresie ustalenia wysokości świadczenia chorobowego i macierzyńskiego.

           Z uchwalonymi zmianami nie zgadzają się przedsiębiorcze mamy, które zawiązały inicjatywę i walczą o zmianę tych przepisów. I tak Kancelaria informuję, że w Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw, dotyczące zmiany w zakresie terminu wejścia w życie omawianych zmian:

1)      poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniający ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3887);

2)      poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3840).

            Zgodnie z projektem numer 3887, zmiany w zakresie sposobu ustalenia wysokości świadczenia miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dodatkowo projekt ustawy zakłada uchylenie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy. Z punktu widzenia interesów przedsiębiorczych mam istotne znaczenie ma art. 22 ust. 3, który przewidywał obowiązek przeliczenia wysokości świadczenia, w przypadku, kiedy po wejściu w życie ustawy miała miejsce zmiana tytułu do świadczenia. Chodzi tutaj o sytuację, w której przedsiębiorcza mama przed wejściem w życie ustawy pobierała zasiłek chorobowy, a następnie po 1 listopada miałaby otrzymywać zasiłek macierzyński.    

            Drugi projekt zakłada zmianę w zakresie zmiany terminu wejścia w życie, zakładając, że miałyby one wejść w życie pierwszego dnia dwunastego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

            Jeśli masz pytania dotyczące nowych regulacji – skontaktuj się z Kancelarią.