W dniu 15 kwietnia 2015 r. zapadł wyrok, dotyczący kwestii wydziedziczenia w testamencie syna, z uwagi na uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy (rodzica) obowiązków rodzinnych. Takie wydziedziczenie, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie jest bezskuteczne.

Jak wynika ze sprawy, przyczyną wydziedziczenia syna był fakt nieutrzymywania przez syna kontaktów rodzinnych z ojcem (spadkodawcą), brak opieki nad ojcem w czasie choroby oraz brak zainteresowania jego stanem. Jednak powyższe nie było wynikiem złej woli ze strony syna, a zachowania i postawy samego ojca, który z własnej woli doprowadził do zerwania relacji z dzieckiem. Z tej też przyczyny, zdaniem Sądu, ojciec nie mógł oczekiwać od dziecka bliskich relacji, a co za tym idzie wydziedziczenie w testamencie syna z powołaniem się na uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych jest bezskuteczne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt I ACa 985/14.